About

About

© Foppe Schut

CV (Nederlands) - binnenkort zichtbaar

CV (English) - soon available

Don't pay too much attention to the sounds - for if you do, you may miss the music. You won't get a wild, heroic ride to heaven on pretty little sounds.” - George Ives


Biografie (Nederlands)

Vincent Martig studeerde in 2016 af met een 9 met twee onderscheidingen, bij Pierre Woudenberg aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Hij is in verschillende ensembles actief, waaronder But What About (hedendaagse muziek, winnaar Grote Kamermuziekprijs 2016), Ongestreken (vernieuwend klassiek) en Furore Blaaskwintet. Daarnaast remplaçeerde hij bij verschillende professionele orkesten, onder andere Asko|Schönberg, Residentie Orkest en de KMKJWF. Hoewel zijn focus ligt bij de klassieke muziek en al haar aspecten, laat hij zich graag beïnvloeden door klezmer en jazz.

Maar Vincent is een muzikale duizendpoot: naast zijn klarinetten (bes, a, bas, es en c) is hij op verschillende gebieden binnen de muziek actief. Als improvisator (met de Dutch Impro Academy 2015 en But What About), dirigent/repetitor (van eigen composities tot musicals), componist, arrangeur (voor onder andere zijn eigen ensembles), klarinetdocent; en ook achter de schermen is hij actief bij zowel het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog en Wonderfeel.

De muzikale carrière van Vincent begon toen hij op zijn 8ste klarinetlessen ging volgen bij Hans Mossel. Na Gymnasium in Arnhem, en de Bachelor Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap aan de Universiteit van Leiden te hebben afgesloten, stroomde hij in bij het derde jaar van de Bachelor Klassiek Klarinet in Den Haag. Tijdens zijn studie ontving hij masterclasses van Ralph Manno, Olivier Patey en Chen Halevi, en speelde hij in studenten- en conservatoriaorkesten onder leiding van Jac van Steen, Quentin Clare, Susanna Mälkki en Valery Gergiev.

Zijn set Wurlitzerklarinetten (bes en a) is mede mogelijk gemaakt door het PBC en SEM.


Biography (English)

Vincent Martig finished his clarinet studies in 2016, scoring a 9 with two distinctions, with Pierre Woudenberg at the Royal Conservatory in The Hague. He is a member of various ensembles, among which But What About (contemporary classical music, winner of the Grote Kamermuziekprijs 2016), Ongestreken (innovative classical music), and Furore Blaaskwintet (wind quintet). He substituted in Asko|Schönberg, Residentie Orkest, and the KMKJWF. Although he mainly focuses on classical music, he’ll occasionally be inspired by klezmer and jazz music.

Next to his collection of clarinets (b flat, a, bass, e flat, and c), Vincent is active in many more fields in music. As an improviser (with the Dutch Impro Academy 2015, and But What About), conductor (from own compositions to musicals), composer, arranger (for his own ensembles), clarinet teacher; but also behind the scenes with the International Chamber Music Festival Schiermonnikoog and Wonderfeel.

Vincent’s musical career started when he was 8 years old, starting his clarinet lessons with Hans Mossel. After finishing the Gymnasium in Arnhem, and the Bachelor of Comparative Indo-European Linguistics at Leiden University, he continued his Bachelor of Classical Clarinet in The Hague. During his studies, he received masterclasses by Ralph Manno, Olivier Patey, and Chen Halevi, and he played in student and conservatory orchestras under Jac van Steen, Quentin Clare, Susanna Mälkki, and Valery Gergiev.

His set of Wurlitzer clarinets (b flat and a) was made possible by PBC and SEM.